Tasarruf

Tasarruf


Tasarruf

 

Tasarruf, tüketimde dikkatli davranma, gereği kadar kullanma ve idareli olmaktır. Tasarruf, israfa karşı bilinçli bir karşı çıkış; cimrilikle müsriflik arasında dengeyi sağlayacak nirengi noktasıdır.

 

Bu bilincin oluşmasında dünyayı insanın hizmetine verilen bir nimet (Câsiye, 45/13), yaratılmış her şeyi insanın koruması gereken bir emanet olarak kabul etmesi (Ahzâb, 33/72) anlayışı etkilidir. Ayet-i kerimede israf ile zayi olan nimetlerin ve tahrip olan çevrenin kişiye nasıl etkisi olacağı şöyle ifade edilmektedir: “İnsanların kendi işledikleri sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı kötü sonuçlarını dünyada onlara tattıracaktır.” (Rûm, 30/41)

 

Tasarruf, çocuklukta alışkanlığa dönüşebilir. Bunun için ebeveynin
tüketim anlayışına dikkat etmesi gerekir. Çöplerin ayrıştırılması,
harcamaların dikkatle yapılması, alışveriş değil infakın mutluluk
vesilesi olarak görülmesi bu alışkanlığın oluşturulmasında etkili
birkaç yoldur. Tasarruf bilinci, sağlayacağı mutedil tutum ile hayatın
her alanında etkili olacaktır.

 

Zulm Haramdır

Hak sahibine hakkını vermemek, hak sahibinin hakkını zorla elinden almak, şiddet uygulamak gibi her türlü zalimane davranış dinimizde kesinlikle yasaklanmıştır.

 

Peygamber Efendimizin bildirdiğine göre bir kutsi hadiste Yüce Allah, “Ben zulmü kendime ve kullarıma haram kıldım. O hâlde siz de birbirinize zulmetmeyin.” buyurmaktadır. (Müslim, Birr, 55) Kur’an-ı Kerim’de de; “Zalimler asla kurtuluşa eremezler.” (Kasas, 28/37) “Biz zalimleri mutlaka yok edeceğiz.” (İbrâhîm, 14/13) buyrularak zulmedenlerin acı akıbetlerine dikkat çekilmektedir.

 

Hangi gerekçeyle ve muhatabı kim olursa olsun işkence, zulüm,
şiddet insan haysiyetine ve iffetine yönelik bir saldırıdır. Kur’an’ın en büyük müfessiri ve canlı örneği olan Efendimiz hayatı boyunca
çevresindeki hiçbir varlığa hiçbir biçimde şiddet uygulamamıştır. Kıyamette en çok canları yanacak kimselerin insanlara şiddet uygulayıp canlarını yakanlar olduğunu bildirmiş, (İbn Hanbel, IV, 90) insanlara zulmedenlerin Allah’ın azabına uğrayacağını haber vermiştir. (Müslim, Birr, 117)

YORUMLAR

error: Content is protected !!
Türkiye Sohbet | Mobil Sohbet | Mirc Sohbet | Forum Sitesi |